Oxi Mix Tabs kombinált fertőtlenítő szer 5x120 g tabletta

Kívánt mennyiség:

  • Eladó: LegjobbAjánlatok
  • Szállítási díj: 1 990 Ft-tól
  • Szállítási idő: 6 munkanap
  • Szállítás módja: Futárszolgálat
  • Áru helye: Budapest (XI. kerület, XVIII. kerület, III. kerület), Debrecen, Győr
Oxi Mix Tabs kombinált fertőtlenítő szer 5x120 g tabletta

Fertőtlenítő tabletták textilzsákban

Higiénikus adagolás

Egy mozdulat - kettős hatás

Baktériumok, gombák, algák ellen

Aktív oxigénes vízfertőtlenítés klóros sokkolással erősítve

Aktív oxigénes 20 grammos tabletták és gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletták egy textilzsákba csomagolva. Az oxigénes tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat a baktériumok, gombák és algák ellen, a gyorsan oldódó tabletták azonnali sokkoló hatást biztosítanak. Minden szűrőtípushoz alkalmazható.

Alkalmazás: 1 textilzsák 10 m3 medencevízhez hetente az úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Nem kell mérni, csak a zsákot hetente cserélni.

Figyelmeztető mondatok: H271 - Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H302 - Lenyelve ártalmas. H314 ? Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 - Légúti irritációt okozhat. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek EUH 206 - Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P220 - Ruhától/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P261 - Kerülje a por belélegzését. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 ? LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P303+361+353 ? HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 304+340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 - Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 - Elzárva tárolandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: Kálium-peroxo-monoszulfát 66 %, nátrium-diklór-izocianurát 33 %


Garancia: 1 év
Fizetési mód: utánvétKérdésed van az ajánlatról? Olvasd el az eladó válaszait az eddig beérkezett kérdésekre itt.

Szállítási információk

Utánvét
1 990 Ft-tól
Garancia
1 év
Elfogadott fizetési módok
  1. Utánvét
Kérdésed van az ajánlatról?

Olvasd el az eladó válaszait az eddig beérkezett kérdésekre itt.

Legutóbbi kérdések

Az oldal használatával elfogadod a Felhasználási feltételeinket   •   Eladókra vonatkozó Felhasználási feltételeink   •   Partner regisztráció   •   Affiliate